INTUICE

Intuice

je inteligentní vyřešení problémů bez intelektuálního procesu. Intuice je neocenitelnou pomocí pro praktický i pro duchovní život. Probouzí se, jakmile člověk "zruší" celý myšlenkový proces o řešení problému a přenechá řešení hlubší složce inteligence v úplném odbourání přesvědčení, že problém je schopno vyřešit ego. Pak na rozhraní hlubokého spánku a bdění vpluje tiše, většinou při probouzení intuice do vědomí.

Kontaktujte nás

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZY

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: