JAK PROBÍHÁ ZASVĚCENÍ DO REIKI A CO SE NAUČÍTE V JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH

KURZ - REIKI ZASVĚCENÍ - INICIACE

 • 1. STUPEŇ -   1 500,- KČ + SKRIPTA A OSVĚDČENÍ
  •  Dojde k tomu, že zasvěcený se stane vodičem této energie. Přiloží-li své ruce na sebe či jiné s úmyslem léčit, dochází k přenosu léčivé energie. Tento stupeň je určen především k sebeléčení.

 • 2. STUPEŇ -   2 500,- KČ + SKRIPTA A OSVĚDČENÍ
  • Zasvěcením do tohoto stupně se výrazně zvýší množství energie, kterou je člověk schopen vést.  Pracuje se s léčením na dálku. Vědomě jsou používány tři symboly, do kterých je student zasvěcen a které bude absolvent používat pro práci s energií  Reiki mimo prostor a čas. Tento stupeň se zaměřuje na emoční, duševní a karmické léčení.

 • 3. STUPEŇ -  3 500,- KČ + SKRIPTA A OSVĚDČENÍ
  • Dochází k  iniciaci mistrovskou energií. Iniciovaný se stává mistrem a jsou mu předány dva  symboly. Tento stupeň je stupněm duchovního růstu, který  slouží hlavně k osobní transformaci, přiblížení se ke své podstatě "Já jsem". Spolupůsobením mistrovské energie Reiki a duchovní léčby dosáhnete  úžasných výsledků při terapii u sebe samých, ale také svých klientů.

 • 4. STUPŇ -    6 500,- KČ + SKRIPTA A OSVĚDČENÍ
  • Tento stupeň je vhodný jen pro vážné zájemce, kteří chtějí Reiki předávat i ostatním. Zasvěcený se stává mistrem- učitelem. Je mu vysvětlen postup zasvěcování a vyučování  dalších studentů.  

Kontaktujte nás

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZY

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: