REIKI TERAPIE - LÉČENÍ

REIKI LÉČENÍ

Reiki je neocenitelný doplněk a obohacení alternativní medicíny. Je velmi populární a efektivní formou přírodního a celostního léčení a její energie lásky pomáhá zlepšit proces harmonizace mysli, těla a ducha zcela jednoduchým, jemným a přesto účinným způsobem.

Krása Reiki spočívá v tom, že pracuje s příčinou stejně jako s důsledkem disharmonie našeho těla. Všichni jsme výsledkem toho, jak smýšlíme a jak cítíme. Pokud to, co jsme svými myšlenkami a emocemi vytvořili, není tím, co ve skutečnosti chceme, můžeme to změnit použitím Reiki, ale i dalšími technikami. Reiki patří k nejznámějším ezoterickým cestám poznání a znamená univerzální životní sílu.

Její síla podporuje veškeré životní procesy, ale nezasahuje přímo do látkové výměny nebo do Duše. Čím hlouběji pronikne nemoc do Duše každého z nás, tím víc se musí nemocný snažit o spolupráci a být vědomě zainteresován na změnách v průběhu terapie. Každá terapie velmi rychle vyčerpá své možnosti, pokud se nemocný zdráhá převzít svůj díl zodpovědnosti za vyléčení.

Pak je na čase se naučit přijmout dosud zavrhované části své osobnosti a nemoc pojmout jako posla i pomocníka na své cestě k pochopení hlubších významů svého vnitřního postoje. Při pravidelném léčebném procesu působení energie Reiki se může objevit prvotní zhoršení, které se může projevovat jako bolest, přehnaná citlivost, nechuť, deprese, sklíčenost a jiné průvodní jevy.

Vše má svůj význam, jelikož nemoc je výrazem nedostatku či přebytku energie v některém orgánu nebo energetickém centru. Působením Reiki se proud léčivé energie uvolní a začne proudit silněji, čímž vytlačí blokovanou emoci skrytou pod našimi momentálními pocity.

Pokud se v terapií dál pokračuje i po prvotním zhoršení, může životní energie dále pronikat hluboko až k blokádám a celkově odstranit příčinu vzniku konkrétní nemoci, orgán se uzdraví a obnoví svou funkci. Reiki bohužel nemůže vyléčit to, co již bylo úplně zničeno nebo operačně odstraněno.

To znamená, že úplně odumřelé orgány a tělesné části se vůbec na léčení nepodílejí, nebo pouze v rámci možné regenerace. Genetické vady a vrozené znetvoření se nedá odstranit, ale pouze v některých případech zmírnit jejich následky. V takových případech se pracuje spíše s emočními pocity marnosti, odstranění zoufalství a důležitým smířením i sebepřijetím. Reiki nikdy není příčinou nesouladu či nemoci, jelikož její podstata lásky a života se nedá předávkovat.

Poznání sebe sama je tvrzení ve své podstatě jednoduché, přesto však pro mnohé představuje jisté obtíže. Lidé nejsou příliš ochotní věnovat procesu sebepoznání svůj čas a raději přenášejí zodpovědnost a moc nad sebou na jiné, tak jako by za nás měl někdo jíst nebo pít.

Taková cesta neexistuje a jelikož naše tělo má úžasnou schopnost léčit sama sebe a vyléčení přichází vždy zevnitř, každý z nás má možnost se aktivně podílet na uzdravení svého těla, otevřenosti mysli, širšímu poznání a opětném převzetí zodpovědnosti. Všichni jsme schopni ulevit svým bolestem a potížím.

U někoho se samozřejmě může vyskytnout jistá predispozice k určité nemoci vzhledem ke genetickému odkazu nebo karmickým zákonitostem. Ve stejném prostředí někdo onemocní a někomu naopak nic není. Pro většinu z nás je však společné, že zdraví většinou oceníme, až když nám chybí, nemáme-li zdraví, nemáme nic, máme-li zdraví, máme všechno.

Pro obnovení zdraví a rovnováhy je potřeba vyvinout jisté úsilí. Pokud se o tělo i Duši nestaráme a nerozumíme jeho signálům, tělo přirozenou schopností projevuje protest a postupem času jeho intenzita roste, příznaky se promění ve zdravotní krizi, která může vyžadovat radikální řešení a pak může nastat situace, že se nám podaří následek nemoci pouze zmírnit, nikoli jej vyléčit.

Reiki je jednou z nejjednodušších metod k navození energetické rovnováhy v lidském těle. K jejímu provádění není třeba žádné víry ani náboženského vyznání.

Energie proudí fyzickým tělem skrze čakry, meridiány  (energetické kanály), je také kolem nás v energetickém poli zvaném aura. Podmínkou zdraví je volný a rovnoměrný proud této energie, která reaguje na myšlenky a pocity. Nemoc je obvykle důsledkem energetické nerovnováhy v určité části těla.

Tato energetická nerovnováha je přímým důsledkem energetických bloků na různých energetických drahách v našem těle. Mohou to být bloky na meridiánech, bloky v čakrách nebo bloky mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Blokády jsou často způsobeny nějakou silnou negativní emocí a nemoc má tak obvykle příčinu v události, která v nás vyvolala tuto destruktivní energii někdy dávno v minulosti.

Ošetření Reiki způsobí, že moudrost univerzální jemno hmotné síly si sama zhodnotí, kde má člověk blok, nasměruje tam tok přírodní léčivé energie a tím tento blok odstraní, obnoví funkci tkání i orgánů, navrátí jim vnitřní sílu a rovnováhu v těle. Reiki působí na každého člověka jinak, ale vždy tam, kde to příjemce nejvíce potřebuje.

Systém Reiki se používá mimo jiné i při harmonizování čaker (energetických center těla), při uhlazování a čištění aury (bioenergie vyzařovaná kolem našeho těla), při srovnávání energie v meridiánech (energetických drahách v našem těle), pro duševní uvolnění, pro rekonvalescenci po chirurgickém zákroku i po chemoterapii, pro urychlení vylučování toxinů z těla a pro posílení obranyschopnosti. Je také velmi vhodným doplňkem jakékoli jiné léčby, jelikož urychluje proces uzdravování.

Reiki - znamená vesmírná vše pronikající, životodárná energie. Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravovací medotda. Úspěšně jí používají lidé různých profesí, mnoha vyznání a filozofií.

Jak Reiki působí:

- odstraňuje toxické látky z těla

- odstraňuje zablokovanou energii

- vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních

- harmonizuje po stránce fyzické i psychické

- přivádí do těla léčivou životní sílu

- zvyšuje vibrace a tím přispívá ke zkvalitnění životodárné energie

- posiluje a vyvolává ozdravné procesy

- odstraňuje karmické zátěže, pracuje na principu odstranění příčiny problému a na pochopení kde, kdy a proč problém vznikl a na jeho odstranění

- u reiki se využívá vizualizačních technik

- odstraňuje bolesti, traumata, pomáhá u heperaktivních dětí, pomoc při otěhotnění

 

Kontaktujte nás

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZY

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: